Заложи на себе си

Заложи на себе си

Приятелството се ражда в момента, когато един човек казва на друг: „Какво?! Ти също?! Аз си мислех, че съм единствен.”

Групи „Заложи на себе си“

Групите за себепомощ, обединяват хора с общ проблем, които посредством регулярни срещи споделят своя опит, преживявания и успешни модели за справяне. Средата е подкрепяща, приемаща и комфортна. Групата има собствени правила и динамика на взаимоотношенията. Участниците стигат до самооценка, самоопределяне, организиране на ресурсите, справяне със ситуации, свързани с проблема.

Срещите на група „Заложи на себе си” се осъществяват веднъж седмично. По време на сеансите се разглеждат различни теми, свързани с хазарта. Подкрепяме се и се учим от положителния опит и разбиране на човека до нас. Разрешават се казуси, справяме се с различни положителни и отрицателни емоции и се учим отново да се радваме на живота.