Заложи на себе си

Заложи на себе си

Приятелството се ражда в момента, когато един човек казва на друг: „Какво?! Ти също?! Аз си мислех, че съм единствен.”

За сдружение „Заложи на себе си“

Добре дошли на сайта на сдружение „Заложи на себе си“. Основните цели на сдружението са:

  • Превенция на хазартната зависимост в обществото;
  • Работа сред хората с рисково поведение и създаване на устойчива алтернатива за справяне с проблема;
  • Изграждане на съвременна мрежа за социална, здравна и правна защита;
  • Установяване на нов подход към хората с хазартен проблем, адекватен на техните нужди и потребности, зачиташ човешкото достойнство;
  • Повишаване на жизнения стандарт на злоупотребяващите с хазарт.