Хазартната зависимост е класифицирана като хронично и рецидивиращо заболяване с емоционални, физически и финансови последствия. Характеризира се със загуба на контрол, а често и с отричане на проблема. За съжаление, колкото и понякога явни да са последствията, за най-близките винаги са не толкова видими, макар всички аспекти от живота на залагащия  да са пряко засегнати. Зависимият използва добри обяснения за липсващите средства и отсъствия, изразяващи се в „Изгубих си портфейла”, „Дадох назаем”, „Ограбиха ме”, „Излезе непредвидим разход” и т.н.

Много често въвлича приятели, които уж случайно потвърждават тезата му. Напр. „Онзи път като те ограбиха в автобуса”или „Малко ще се забавя със сумата, която ми зае.”

Появата на пари и различни покупки също разсейва близките от мисълта за хазартен проблем, тъй като повечето асоциират зависимостта с нищета и колкото и нелогично да им се струва появата на нов телевизр в хола напр., зависимият може да разкаже цяла история от типа на „Един колега реши да изненада жена си с телевизор, но в разговора им днес стана ясно, че този модел не е от предпочитаните й и избързала да вземе друг. Той се ядоса и вместо да го продава по заложните къщи ми го даде на изплащане и то на символична цена”.

Обикновено близките разбират, когато страдащият потърси финансова подкрепа от тях, изчерпал всички възможни варианти преди това; когато не може да контролира емоционалността си (след загуба особено) и има нужда да признае/разтовари/сподели; когато е предприел решение да се лекува ;

Важни индикации за хазартен проблем:

  1. Цялостна промяна на личността. Изразена тревожност, съпровождащо безсъние или хиперсомния. Влошена памет и концентрация. Дефицит на вниманието. Здравословни и емоционални проблеми. Лесна и необяснима раздразнителност.
  2. Изоставане с професионални и лични задачи и отговорности. Намалено качество на производителността и работата без видима за околните причина. Влошен успех и занемарени хобита и интереси.
  3. Самоизолация и отделяне.
  4. Намалена или липсваща грижа за себе си.
  5. Изчезване на пари и ценни вещи/ Поява на пари и ценни вещи.
  6. Натрупване на необясними задължения- нови кредити, кредитни карти.
  7. Време, в което липсва от дома, работата и приятелите си или такова прекарано насаме в стаята си с таблет/компютър/телефон.
  8. Зачестили инциденти от типа на „Изгубих си портфейла”/ „Не ми преведоха заплатата още.”
  9. Необясними настроения.
  10.  Потайност.

Сами по себе си тези индикации не са достатъчни, за да обрисуват картината на зависимостта, а само предполагат наличието й…

При съмнения е нужно да поговорите с вашия близък и проявите търпение и разбиране. Бъдете наблюдателни, но не и натрапващи опасенията си. Дайте му време и пространство да сподели. Запознайте се с темата и се консултирайте със специалист. Отричането му на подобен проблем обаче не означава отсъствие и това не трябва да ви успокоява и тласка към „Щом не е хазарт мога отново да изтегля кредит за да му помогна във финансовите грижи”. Застанете до него като личност, а не за подкрепа на проблемното поведение и допълване на ресурс.