Хазартната зависимост е хронично и рецидивиращо заболяване.  По време на игра ендокринната система на зависимите отделя големи количества ендорфин и изменя съзнанието. Хазартът е бягство от реалността и вътрешните конфликти на личността. Неудовлетворени емоционални потребности са в основата на развитие на заболяването. Други важни фактори за формиране на зависимостта  са генетичната предразположеност и социалното обкръжение. Хазартният проблем не е финансов, а емоционален с финансови последствия. Според някои учени главният мозък на човек, пристрастен към хазартни игри, има същите неврофизиологични особености като този на наркомана. Засегнати са индивидуалните отговори за награда, импулсивност, учене и самоконтрол.

Всеки зависим има свои когнитивни нарушения. Вярата, че хазартът ще реши всички създадени проблеми, фантазиите за успех и контрол са неминуема част от изградения им свят. Зависимите смятат, че могат да спрат по всяко време и да контролират процеса. Обикновено имат „щастливи аксесоари” и ритуали по време на игра, напр.: „На този стол спечелих предния път, носи ми късмет, не искам да сядам другаде!”, „В това казино не ми върви, ще отида  в съседното.”, „Това е щастливата ми тениска.” и т.н.. Връзката с реалността е прекъсната.

Хазартната зависимост влошава симптомите на депресия, генерализирана тревожност, мании и води до нарушения на личността, лабилност на настроението и имунологична дерегулация. Повишава се рискът от суицид, употреба на вещества, семейно насилие. Условията за развитие на хроничен стрес водят до хипертония, сърдечно-съдови заболявания, обострят се хронични здравословни проблеми. Хазартния проблем  има опустошително действие върху семейната динамика и цялостното функциониране. Губи се производността на работното място, а често и възникват правни последствия за личността, поради извършването/ склонността към  финансови злоупотреби. Зависимите към хазарт имат лошо отношение към себе си, изразено в надостатъчен сън, нарушен хранителен статус, лишаване от социални контакти, извън заниманията, обвързани със залагане, разрушават се значими връзки. Често са самотни и уморени от натрупаните проблеми.