• Биологични:

– въздействие върху мозъка и тялото и промяна на невробиологичните процеси;

– засегнати са индивидуалните отговори за награда, импулсивност, учене и самоконтрол;

– условията за развитие на хроничен стрес водят до хипертония, сърдечно-съдови заболявания, язва, обостряне на хроничните здравословни проблеми;

– абнормен отговор на острия стрес;

– липсата на сън води до моторно и когнитивно увреждане, лабилност на настроението и имунологична дерегулация;

– висок риск към употребата на вещества;

– въздействието  върху хранителния статус.

  • Психологични:

– Патологичният хазарт може директно да предизвика или да влоши симптомите на депресия, генерализирана тревожност, мании и нарушения на личността;

– Най-тревожно като последствие от паталогичния хазарт е повишената честота на самоубийствени мисли и опити;

– При патологичните комарджии се наблюдава повишен риск от комбиниране на генерализирано тревожно разстройство, посттравматичното стресово разстройство и социалната фобия;

– Импулсивността като конструкция на личността е пряко засегната. Тя се пренася на множество нива, като злоупотреба с вещества и избягване на социални взаимоотношения. Благодарение на влошения контрол опциите се ограничават и хазарта остава за залагащия като единствен изход от финансовите проблеми;

– Появяват се примитивни защитни механизми като – избягване, действие, рационализация, отричане, минимизиране и интелектуализация;

– Докато хазартът прогресира, самоувереността и самоуважението вероятно ще се влошат заедно със здрави умения за справяне;

– Създават се фантазии за успех, контрол и вътрешна нужда да се  доказва собствената  стойност;

– Когнитивните нарушения са подсилени, тъй като комарджиите често вярват, че хазартът ще реши всички проблеми чрез „голямата печалба“.

  • Социални последици:

– Финансовите загуби и акумулиращите се дългове са най-очевидната и видима последица от патологичните хазартни дейности;

– Неконтролируемият хазарт е опустошителен върху семейната динамика и функциониране. По-високи нива на развод;

– Семейството изгражда съзависимост;

– Семействата на патологичните комарджии са показали, че имат по-високи нива на домашно насилие;

– Изгубената производителност на работното място, а често и загуба на работа;

– Правните последици от патологичните хазартни игри обикновено възникват след появата на финансови проблеми. Кражби и измами;

– Патологичния хазарт има пряк ефект върху увеличаване на бездомните хора;

Патологичния хазарт е психологично разстройство, което има много непредвидими и разрушителни последици. Ранното разпознаване, намеса и лечение, може да ги предотврати.