Хазартът е дефиниран по различни начини:

  • Международна класификация за здравословни проблеми (МКБ10) разглежда хазарта заедно с други мании като ненормални привички с кодово название F63.0 (патологично комарджийство). То е записано като „анормално поведение или смущение при контрола на импулсите”. Причислява се към разстройствата на навиците и влеченията. Болестта се състой в често повтарящо се залагане, което контролира живота на пациента и води до загърбването на социални, професионални и семейни ангажираности.
  • Диагностичен и статистически наръчник на психичните разстройства (DSM IV, V), публикуван от Американската психиатрична асоциация се използва най-често при диагностициране на психичните разстройства в САЩ. Патологичния хазарт е включен към разстройствата свързани със зависимостта към психоактивни вещества.